106 കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന അനു 53, കിലോ തൂക്കം ആയത് എങ്ങനെ

നൂറ്റി ആറു കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന അനു അന്പതി മൂന്നിൽ തൂക്കം ആയത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലരും ഉണ്ട് തടി ഒരുപാട് കൂടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ,

പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ആയ അനുവിനെ കണ്ടാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് മതിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കൂടി ആയ അനുവിനെ കാണുന്നവർ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കോളേജിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും ചെറുപ്പം കൂടുന്ന ഈ മാജിക് ന് പിന്നിലെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചു അനു തന്നെ പറയുന്നു കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *