പുതിയ ഓഫറുകളുമായി വോഡഫോണും ഐഡിയയും

ടെലികോം മേഖലയില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ജേതാക്കള്‍ നമ്മുടെ ജിയോ തന്നെയാണ്.

അവരുടെ താരിഫ് പ്ലാനുകള്‍ കൂട്ടിയാലും ജിയോയില്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ സന്തുഷ്ടരാണ് .എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ വൊഡാഫോണും ഐഡിയയും ആണ് പുതിയ രണ്ടു ഓഫറുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഐഡിയ 399 രൂപയുടെയും വൊഡാഫോണ്‍ 177 രൂപയുടെയും കൂടാതെ 496 രൂപയുടെയും ഓഫറുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഫറുകള്‍ ഇപ്രകാരം.